Perined Jaarboek voor 2017XTBL = correlatie tabel; #TBL = aantallen tabel; TRND = trend tabel; FIG = figuur. T opent specifieke trend grafiek.

Achtergronden bij de jaarboek tabellen 2017
Om internationale vergelijkingen van sterftecijfers en andere indicatoren mogelijk te maken, zijn in het jaarboek 2017 alleen tabellen
weergegeven vanaf 22.0 weken zwangerschapsduur. Bij onbekende zwangerschapsduur is de ondergrens van het geboortegewicht van 500 gram gebruikt,
volgens WHO criteria. De noemers volgens WHO criteria in 2017 zijn kinderen en moeders.

Het Jaarboek 2017 is op een andere wijze dan voorgaande jaren tot stand gekomen. In grote lijnen blijkt dit geen trendbreuken op te leveren.
Dit is in kaart gebracht door het gepubliceerde (en op oude wijze gerealiseerde) Jaarboek 2016 te vergelijken met een jaarboek over 2016 dat op de nieuwe wijze gerealiseerd is.
Op detailniveau kunnen kleine verschillen ontstaan doordat Ė juist nu bij het realiseren van dit nieuwe Jaarboek Ė resultaten van voortschrijdend inzicht zijn meegenomen:
Insight rubrieken en Jaarboek rekenregels zijn hierdoor op sommige plaatsen aangescherpt.

Bronvermelding
Deze publicatie kan geciteerd worden als
  Perined. Perinatale Zorg in Nederland 2017.
  Utrecht: Perined, 2019

Hoofdstuk 0: Samenvatting in 2017

 0.1#TBLSamenvatting van de karakteristieken van de bevallen vrouwen vanaf 22 weken
 0.2#TBLSamenvatting van de karakteristieken van de geboren kinderen vanaf 22 weken
 0.2a#TBLSamenvatting van de karakteristieken van levend geboren kinderen vanaf 22 weken
 0.3#TBLAdverse Outcomes bij eenling bevallingen vanaf 32 weken zwangerschapsduur

Hoofdstuk 1: Vrouwen bevallen in 2017

 1.1XTBLBevallen vrouwen vanaf 22 weken naar eenling/meerling en pariteit
 1.2XTBLBevallen vrouwen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, wijze conceptie en leeftijdsgroep
 1.3.1XTBLBevallen vrouwen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, leeftijd vrouw en pariteit
 1.3.2XTBLBevallen vrouwen vanaf 22 weken naar leeftijdsgroepen en pariteit

Hoofdstuk 2: Kinderen geboren in 2017

 2.1.1XTBLLevend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar pariteit en eenling/meerling
 2.1.3XTBLLevend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar pariteit en Regionaal consortium
 2.1.4XTBLLevend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar geslacht kind en geboortemaand
 2.2XTBLLevend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, zwangerschapsduur en pariteit
 2.3.1XTBLLevend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, geboortegewicht en zwangerschapsduur
 2.3.2#TBLLevend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar eenling/meerling en Hoftiezer gewichtspercentielen

Hoofdstuk 3: Problemen tijdens de zwangerschap in 2017

 3.1XTBLZwangerschapsproblemen voorafgaand aan baringen vanaf 22 weken naar pariteit

Hoofdstuk 4: Baring en kraambed in 2017

 4.1.2XTBLStart baring naar eenling/meerling en zwangerschapsduur van bevallen vrouwen vanaf 22 weken
 4.2.1XTBLLevend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar pariteit en ligging kind
 4.2.2XTBLLevend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, zwangerschapsduur en ligging kind
 4.3.1XTBLWijze baring voor geboorten vanaf 22 weken naar eenling/meerling
 4.3.3#TBLWijze baring voor geboorten vanaf 22 weken in de 2e lijn
 4.3.4XTBLHulp bij baring naar wijze baring voor geboorten vanaf 22 weken in de 2e lijn
 4.3.5XTBLWijze baring voor a terme geboorten (370 - 416) naar plaats start baring en overdracht tijdens de baring
 4.3.6XTBLLevend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, pariteit en wijze baring
 4.3.7XTBLLevend- en doodgeboren eenlingen vanaf 22 weken naar ligging kind, zwangerschapsduur en wijze baring
 4.4.1XTBLPijnbestrijding naar pariteit van vrouwen vanaf 22 weken
 4.4.2XTBLEpidurale analgesie tijdens de ontsluitingsperiode naar pariteit en wijze baring van vrouwen vanaf 22 weken
 4.5XTBLLevendgeboren kinderen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, zwangerschapsduur en Apgar-score na 5 minuten

Hoofdstuk 5: Morbiditeit vrouw en kind in 2017

 5.1.1XTBLMorbiditeit vrouw naar pariteit van bevallen vrouwen vanaf 22 weken
 5.1.2XTBLPerineum naar pariteit van bevallen vrouwen vanaf 22 weken
 5.2.1#TBLCongenitale afwijkingen bij levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken
 5.2.2TRNDCongenitale afwijkingen kind vanaf 22 weken naar orgaansysteem
 5.3XTBLOpname na de geboorte van levendgeboren kinderen vanaf 22 weken

Hoofdstuk 6: Sterfte vrouw in 2017

 6.1XTBLMaternale mortaliteit tijdens zwangerschap, partus en kraambed (1-7d) op basis van de perinatale registratie naar eenling/meerling en zwangerschapsduur

Hoofdstuk 7: Sterfte kind in 2017

 7.1.1XTBLPerinatale sterfte (t/m 28d pp) vanaf 22 weken naar eenling/meerling en zwangerschapsduur
 7.1.2XTBLPerinatale sterfte (t/m 28d pp) naar verschillende inclusiecriteria
 7.1.3XTBLPerinatale sterfte (t/m 7d pp) vanaf 22 weken naar zwangerschapsduur
 7.1.4XTBLPerinatale sterfte (t/m 7d pp) vanaf 22 weken naar zwangerschapsduur voor eenlingen
 7.1.5XTBLPerinatale sterfte (t/m 7d pp) vanaf 22 weken naar zwangerschapsduur voor meerlingen
 7.1.6XTBLPerinatale sterfte (t/m 7d pp) naar zwangerschapsduur
 7.1.7XTBLPerinatale sterfte (t/m 7d pp) naar pariteit
 7.1.8XTBLPerinatale sterfte (t/m 7d pp) naar geboortegewicht
 7.1.9XTBLPerinatale sterfte (t/m 7d pp) vanaf 22 weken naar leeftijd en pariteit vrouw voor eenlingen
 7.1.10XTBLPerinatale sterfte (t/m 7d pp) vanaf 22 weken naar leeftijd en pariteit vrouw voor meerlingen
 7.1.11XTBLPerinatale sterfte (t/m 7d pp) vanaf 22 weken naar provincie
 7.1.12XTBLPerinatale sterfte (t/m 7d pp) vanaf 22 weken naar geboortemaand
 7.2.1XTBLFoetale sterfte (ante partum en durante partu), vanaf 22 weken naar eenling/meerling en zwangerschapsduur
 7.2.2XTBLFoetale sterfte naar zwangerschapsduurcategorieŽn
 7.2.3XTBLFoetale sterfte vanaf 22 weken naar eenling/meerling en geboortegewicht
 7.2.4XTBLFoetale sterfte vanaf 22 weken met verschillende geboortegewichtscategorieŽn
 7.3.1XTBLNeonatale sterfte vanaf 22 weken van levendgeboren kinderen naar eenling/meerling en zwangerschapsduur
 7.3.2XTBLNeonatale sterfte (t/m dag 7 pp) bij levend geboren kinderen naar zwangerschapsduurcategorieŽn
 7.3.3XTBLNeonatale sterfte (t/m dag 28 pp) bij levend geboren kinderen naar zwangerschapsduurcategorieŽn
 7.3.4XTBLNeonatale sterfte vanaf 22 weken naar leeftijd en pariteit vrouw voor eenlingen
 7.3.5XTBLNeonatale sterfte vanaf 22 weken naar leeftijd en pariteit vrouw voor meerlingen
 7.3.6XTBLNeonatale sterfte vanaf 22 weken naar eenling/meerling en geboortegewicht
 7.3.7XTBLNeonatale sterfte vanaf 22 weken met verschillende definities van een laag geboortegewicht
 7.5fFIGTrend van perinatale, foetale en neonatale sterfte vanaf 22 weken

Hoofdstuk 9: Zorg door verloskundigen en gynaecologen in 2017

 9.1.1XTBLStart zorg, start baring en baring vanaf 22 weken in de 1e en de 2e lijn naar pariteit
 9.1.2XTBLVerwijzing vrouw van de 1e lijn naar de 2e lijn naar pariteit
 9.2XTBLThuisbevallingen en (poli)klinische bevallingen

XTBL = correlatie tabel; #TBL = aantallen tabel; TRND = trend tabel; FIG = figuur. T opent specifieke trend grafiek.TABEL 0.1
Samenvatting van de karakteristieken van de bevallen vrouwen vanaf 22 weken (in 2017)

   Totaal
aantal %
Eenling/meerling         zie tabel 1.1    T
    Eenling zwangerschap161.220 98,4%
    Meerling zwangerschap2.594 1,6%
        tweeling2.560 1,6%
        drie of meer34 0,0%
    Onbekend12 0,0%
     
Pariteit         zie tabel 1.1    T
    Nulliparae71.864 43,9%
    Multiparae91.722 56,0%
    Onbekend240 0,1%
     
Etniciteit         T
    Kaukasisch145.950 89,1%
    Niet-Kaukasisch15.999 9,8%
    Onbekend1.877 1,1%
     
Wijze conceptie         zie tabel 1.2    T
    Spontaan78.520 47,9%
    Niet spontaan5.780 3,5%
    Onbekend79.526 48,5%
     
Begin v/d baring         zie tabel 4.1.2    T
    Spontaan begin109.894 67,1%
    Inleiding35.470 21,7%
    Primaire sectio12.908 7,9%
    Onbekend5.554 3,4%
     
Einde v/d baring         zie tabel 4.3.1    T
    Spontaan122.021 74,5%
    Kunstverlossing11.502 7,0%
    Sectio24.828 15,2%
        Primaire sectio12.908 7,9%
        Secundaire sectio11.920 7,3%
    Onbekend5.475 3,3%
     
Pijnstilling         zie tabel 4.4.1    T
    Epidurale analgesie33.643 20,5%
     
Aanvang zorg (lijn)         T
    1e lijn145.832 89,0%
    2e lijn16.816 10,3%
    Onbekend1.178 0,7%
     
Aanvang baring (lijn)         T
    1e lijn84.206 51,4%
    2e lijn77.827 47,5%
    Onbekend1.793 1,1%
     
Lijn en plaats geboorte         zie tabel 9.2    T
    1e lijns baring45.521 27,8%
        Thuis20.758 12,7%
        Poliklin/geb.centrum24.741 15,1%
        Overige/onbekend22 0,0%
    2e lijns baring117.155 71,5%
    Onbekend1.150 0,7%
     
Roken         T
    Nicotinegebruik2.934 1,8%
Alle bevallen vrouwen163.826TABEL 0.2
Samenvatting van de karakteristieken van de geboren kinderen vanaf 22 weken (in 2017)

   Totaal
aantal %
Eenling/meerling         zie tabel 2.1.1    T
    Eenling kind161.220 96,9%
    Meerling kind5.208 3,1%
    Onbekend12 0,0%
     
Duur zwangerschap         zie tabel 2.2    T
    220 - 236 wk466 0,3%
    240 - 296 wk1.071 0,6%
    300 - 316 wk737 0,4%
    320 - 366 wk9.704 5,8%
    370 - 416 wk151.765 91,2%
    ≥420 wk2.317 1,4%
    Onbekend380 0,2%
     
Geboortegewicht kind         zie tabel 2.3.1    T
    <500 gram175 0,1%
    500-1499 gram1.797 1,1%
    1500-2499 gram8.265 5,0%
    2500-3499 gram79.959 48,0%
    3500-3999 gram53.881 32,4%
    4000-4499 gram18.942 11,4%
    ≥4500 gram3.055 1,8%
    Onbekend366 0,2%
     
Ligging bij geboorte         zie tabel 4.2.1    T
    Hoofdligging155.593 93,5%
    Stuitligging6.653 4,0%
    Overige ligging1.178 0,7%
    Onbekend3.016 1,8%
     
Congenitale afwijkingen         zie tabel 5.2.1    T
    Kind met aangeboren afw3.748 2,3%
     
Perinatale sterfte kind         zie tabel 7.1.1    T
    Foetaal773 0,46%
    Neonataal (1-7dg)402 0,24%
    Neonataal (1-28dg)502 0,30%
    Perinatale sterfte (t/m 7dg)1.175 0,71%
    Onbekend5 0,00%
Alle kinderen166.440TABEL 0.2a
Samenvatting van de karakteristieken van levend geboren kinderen vanaf 22 weken (in 2017)

   Totaal
aantal %
Apgar score na 5 minuten         zie tabel 4.5    T
    Apgar5 ≥7162.353 98,0%
    Apgar5 <73.007 1,8%
        ≤3636 0,4%
        4-62.371 1,4%
    Onbekend307 0,2%
     
Opname kind (>1 dag)         zie tabel 5.3    T
    Opname na geboorte28.004 16,9%
     
Morbiditeit kind         T
    BIG227.261 16,5%
    BIG431.070 18,8%
Levend geborenen165.667

NB: Opname van één dag en observatie van een dag zijn niet te onderscheiden.
BIG2 = vroeggeboorte (zwangerschapsduur<37weken) en/of groeivertraging (<P10 van de Hoftiezer gewichtspercentielen). BIG4 = BIG2 en/of Apgar<7 en/of een congenitale afwijking.TABEL 0.3
Adverse Outcomes bij eenling bevallingen vanaf 32 weken zwangerschapsduur (in 2017)

   Totaal
aantal %
Adverse outcome         T
    Sterfte (baring t/m 7dg)114 0,1%
    Apgar5 <72.228 1,4%
    NICU opname (vanaf 37w)1.402 0,9%
    Ernstige ruptuur3.366 2,1%
    Fluxus (>1 liter)10.060 6,3%
    AOI5 index16.019 10,1%
Totaal159.164

NB: Iedere component heeft nog extra specifieke selectie criteria; meerdere adverse outcomes per casus zijn mogelijk.TABEL 1.1    Bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar eenling/meerling en pariteit (in 2017)

 
Pariteit
  
 PrimiparaeMultiparae Totaal
Omvang#(hor) %#(hor) % #%
Eenling zwangerschap70.94244,0%90.27856,0% 161.22098,4%
Meerling zwangerschap1.15444,5%1.44055,5% 2.5941,6%
    Tweelingen1.13844,5%1.42255,5% 2.5601,6%
    Drielingen of meer1647,1%1852,9% 340,0%
Onbekend866,7%433,3% 120,0%
Alle zwangerschappen72.10444,0%91.72256,0% 163.826100,0%TABEL 1.2    Bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, wijze conceptie en leeftijdsgroep (in 2017)


Eenling zwangerschap
 
Leeftijdsgroep
  
 <20 jaar  T20-34 jaar  T≥35 jaar  T Totaal
Conceptiewijze#%#%#% #%
Spontaan81459,2%61.07448,8%15.30044,0% 77.18847,9%
Hyperstim/ov. inductie10,1%1.0860,9%1780,5% 1.2650,8%
IUI00,0%6610,5%4321,2% 1.0930,7%
IVF00,0%8010,6%7522,2% 1.5531,0%
Overige stimulatie00,0%8430,7%5991,7% 1.4420,9%
Onbekend55940,7%60.61548,5%17.51750,4% 78.69148,8%
Eenling zwangerschappen1.374100,0%125.080100,0%34.778100,0% 161.232100,0%

NB: Onbekende leeftijd is geteld bij de groep van 20-34 jaar; Meerdere codes per zwangere zijn mogelijk.
Onbekende omvang is geteld bij eenlingen.


Meerling zwangerschap
 
Leeftijdsgroep
  
 <20 jaar  T20-34 jaar  T≥35 jaar  T Totaal
Conceptiewijze#%#%#% #%
Spontaan1066,7%98554,3%33744,0% 1.33251,3%
Hyperstim/ov. inductie00,0%1075,9%192,5% 1264,9%
IUI00,0%673,7%395,1% 1064,1%
IVF00,0%402,2%607,8% 1003,9%
Overige stimulatie00,0%412,3%547,0% 953,7%
Onbekend533,3%57331,6%25733,6% 83532,2%
Meerling zwangerschappen15100,0%1.813100,0%766100,0% 2.594100,0%

NB: Onbekende leeftijd is geteld bij de groep van 20-34 jaar; Meerdere codes per zwangere zijn mogelijk.


Alle zwangerschappen
 
Leeftijdsgroep
  
 <20 jaar  T20-34 jaar  T≥35 jaar  T Totaal
Conceptiewijze#%#%#% #%
Spontaan82459,3%62.05948,9%15.63744,0% 78.52047,9%
Hyperstim/ov. inductie10,1%1.1930,9%1970,6% 1.3910,8%
IUI00,0%7280,6%4711,3% 1.1990,7%
IVF00,0%8410,7%8122,3% 1.6531,0%
Overige stimulatie00,0%8840,7%6531,8% 1.5370,9%
Onbekend56440,6%61.18848,2%17.77450,0% 79.52648,5%
Alle zwangerschappen1.389100,0%126.893100,0%35.544100,0% 163.826100,0%

NB: Onbekende leeftijd is geteld bij de groep van 20-34 jaar; Meerdere codes per zwangere zijn mogelijk.
TABEL 1.3.1    Bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, leeftijd vrouw en pariteit (in 2017)


Eenling zwangerschap
 
Pariteit
  
 Primiparae  TMultiparae  T Totaal
Leeftijd vrouw#%#% #%
≤20 jaar1.2271,7%1470,2% 1.3740,9%
20-24 jaar9.21813,0%4.1014,5% 13.3198,3%
25-29 jaar27.51338,8%21.51223,8% 49.02530,4%
30-34 jaar23.87733,7%38.82743,0% 62.70438,9%
35-39 jaar7.69210,8%21.68024,0% 29.37218,2%
40-44 jaar1.3221,9%3.8324,2% 5.1543,2%
≥45 jaar800,1%1720,2% 2520,2%
Onbekend210,0%110,0% 320,0%
Eenling zwangerschappen70.950100,0%90.282100,0% 161.232100,0%

NB: Onbekende omvang is geteld bij eenlingen.


Meerling zwangerschap
 
Pariteit
  
 Primiparae  TMultiparae  T Totaal
Leeftijd vrouw#%#% #%
≤20 jaar141,2%10,1% 150,6%
20-24 jaar1069,2%392,7% 1455,6%
25-29 jaar38032,9%28519,8% 66525,6%
30-34 jaar38933,7%61342,6% 1.00238,6%
35-39 jaar20918,1%41128,5% 62023,9%
40-44 jaar443,8%775,3% 1214,7%
≥45 jaar121,0%130,9% 251,0%
Onbekend00,0%10,1% 10,0%
Meerling zwangerschappen1.154100,0%1.440100,0% 2.594100,0%


Alle zwangerschappen
 
Pariteit
  
 Primiparae  TMultiparae  T Totaal
Leeftijd vrouw#%#% #%
≤20 jaar1.2411,7%1480,2% 1.3890,8%
20-24 jaar9.32412,9%4.1404,5% 13.4648,2%
25-29 jaar27.89338,7%21.79723,8% 49.69030,3%
30-34 jaar24.26633,7%39.44043,0% 63.70638,9%
35-39 jaar7.90111,0%22.09124,1% 29.99218,3%
40-44 jaar1.3661,9%3.9094,3% 5.2753,2%
≥45 jaar920,1%1850,2% 2770,2%
Onbekend210,0%120,0% 330,0%
Alle zwangerschappen72.104100,0%91.722100,0% 163.826100,0%
TABEL 1.3.2    Bevallen vrouwen vanaf 22 weken naar leeftijdsgroepen en pariteit (in 2017)

 
Pariteit
  
 Primiparae  TMultiparae  T Totaal
Leeftijd vrouw#%#% #%
<20 jaar1.2411,7%1480,2% 1.3890,8%
20-24 jaar9.32412,9%4.1404,5% 13.4648,2%
25-29 jaar27.89338,7%21.79723,8% 49.69030,3%
30-34 jaar24.26633,7%39.44043,0% 63.70638,9%
35-39 jaar7.90111,0%22.09124,1% 29.99218,3%
40-44 jaar1.3661,9%3.9094,3% 5.2753,2%
45-49 jaar850,1%1770,2% 2620,2%
≥50 jaar70,0%80,0% 150,0%
Onbekend210,0%120,0% 330,0%
Alle zwangerschappen72.104100,0%91.722100,0% 163.826100,0%TABEL 2.1.1    Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar pariteit en eenling/meerling (in 2017)

 
 
  
 Eenling  TMeerling  TOnbekend Totaal
Pariteit#%#%#% #%
Primiparae70.71443,9%2.30244,2%216,7% 73.01843,9%
Multiparae90.27856,0%2.89455,6%433,3% 93.17656,0%
Onbekend2280,1%120,2%650,0% 2460,1%
Alle kinderen161.220100,0%5.208100,0%12100,0% 166.440100,0%TABEL 2.1.3    Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar pariteit en Regionaal consortium (in 2017)

 
Pariteit
  
 PrimiparaeMultiparae Totaal
Regio#(hor) %#(hor) % #%
Amsterdam15.42246,0%18.14054,0% 33.56220,2%
Groningen6.74342,5%9.11357,5% 15.8569,5%
Leiden6.73243,6%8.69556,4% 15.4279,3%
Maastricht3.73647,2%4.18352,8% 7.9194,8%
Nijmegen6.32943,6%8.19856,4% 14.5278,7%
Rotterdam12.97643,4%16.91256,6% 29.88818,0%
Utrecht10.39643,5%13.51556,5% 23.91114,4%
Veldhoven5.68944,9%6.97455,1% 12.6637,6%
Zwolle5.24141,3%7.44658,7% 12.6877,6%
Onbekend0%0% 00,0%
Alle kinderen73.26444,0%93.17656,0% 166.440100,0%TABEL 2.1.4    Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar geslacht kind en geboortemaand (in 2017)

 
Geslacht
  
 JongenMeisjeOnbekend Totaal
Geboortemaand#(hor) %#(hor) %#(hor) % #%
Januari7.08551,0%6.80849,0%30,0% 13.8968,3%
Februari6.41452,0%5.92048,0%30,0% 12.3377,4%
Maart6.88951,2%6.55548,7%50,0% 13.4498,1%
April6.83451,7%6.37448,2%60,0% 13.2147,9%
Mei7.23651,2%6.87948,7%100,1% 14.1258,5%
Juni7.05251,4%6.66848,6%50,0% 13.7258,2%
Juli7.64451,7%7.14948,3%50,0% 14.7988,9%
Augustus7.78551,3%7.38948,7%50,0% 15.1799,1%
September7.52951,9%6.98448,1%70,0% 14.5208,7%
Oktober7.34651,2%6.98848,7%30,0% 14.3378,6%
November7.03151,6%6.57548,3%90,1% 13.6158,2%
December6.91052,2%6.32447,7%110,1% 13.2458,0%
Onbekend0%0%0% 00,0%
Alle kinderen85.75551,5%80.61348,4%720,0% 166.440100,0%TABEL 2.2    Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, zwangerschapsduur en pariteit (in 2017)


Eenlingen
 
Pariteit
  
 Primiparae  TMultiparae  T Totaal
Zwangerschapsduur#%#% #%
220 - 226 wk1020,1%1020,1% 2040,1%
230 - 236 wk1130,2%970,1% 2100,1%
240 - 246 wk520,1%520,1% 1040,1%
250 - 256 wk520,1%430,0% 950,1%
260 - 266 wk780,1%560,1% 1340,1%
270 - 276 wk740,1%630,1% 1370,1%
280 - 286 wk890,1%750,1% 1640,1%
290 - 296 wk1110,2%820,1% 1930,1%
300 - 306 wk1460,2%850,1% 2310,1%
310 - 316 wk1680,2%1190,1% 2870,2%
320 - 326 wk2810,4%1580,2% 4390,3%
330 - 336 wk4090,6%2450,3% 6540,4%
340 - 346 wk6290,9%4370,5% 1.0660,7%
350 - 356 wk9951,4%7430,8% 1.7381,1%
360 - 366 wk1.8542,6%1.6121,8% 3.4662,1%
370 - 376 wk4.9777,0%6.0026,6% 10.9796,8%
380 - 386 wk10.27014,5%15.46417,1% 25.73416,0%
390 - 396 wk16.77423,6%24.51627,2% 41.29025,6%
400 - 406 wk19.06926,9%25.72328,5% 44.79227,8%
410 - 416 wk13.07618,4%13.62215,1% 26.69816,6%
420 - 426 wk1.4642,1%7960,9% 2.2601,4%
430 - 436 wk200,0%210,0% 410,0%
440 - 446 wk60,0%90,0% 150,0%
Onbekend1410,2%1600,2% 3010,2%
Eenling kinderen70.950100,0%90.282100,0% 161.232100,0%

NB: Onbekende omvang is geteld bij eenlingen.


Meerlingen
 
Pariteit
  
 Primiparae  TMultiparae  T Totaal
Zwangerschapsduur#%#% #%
220 - 226 wk140,6%100,3% 240,5%
230 - 236 wk251,1%30,1% 280,5%
240 - 246 wk281,2%40,1% 320,6%
250 - 256 wk241,0%70,2% 310,6%
260 - 266 wk140,6%120,4% 260,5%
270 - 276 wk200,9%220,8% 420,8%
280 - 286 wk421,8%301,0% 721,4%
290 - 296 wk291,3%120,4% 410,8%
300 - 306 wk602,6%190,7% 791,5%
310 - 316 wk893,8%511,8% 1402,7%
320 - 326 wk984,2%762,6% 1743,3%
330 - 336 wk1275,5%1394,8% 2665,1%
340 - 346 wk1837,9%2016,9% 3847,4%
350 - 356 wk2219,6%2739,4% 4949,5%
360 - 366 wk41618,0%60721,0% 1.02319,6%
370 - 376 wk56924,6%89731,0% 1.46628,1%
380 - 386 wk27111,7%41714,4% 68813,2%
390 - 396 wk341,5%632,2% 971,9%
400 - 406 wk90,4%100,3% 190,4%
410 - 416 wk00,0%20,1% 20,0%
420 - 426 wk10,0%00,0% 10,0%
430 - 436 wk00,0%00,0% 00,0%
440 - 446 wk00,0%00,0% 00,0%
Onbekend401,7%391,3% 791,5%
Meerling kinderen2.314100,0%2.894100,0% 5.208100,0%


Alle kinderen
 
Pariteit
  
 Primiparae  TMultiparae  T Totaal
Zwangerschapsduur#%#% #%
220 - 226 wk1160,2%1120,1% 2280,1%
230 - 236 wk1380,2%1000,1% 2380,1%
240 - 246 wk800,1%560,1% 1360,1%
250 - 256 wk760,1%500,1% 1260,1%
260 - 266 wk920,1%680,1% 1600,1%
270 - 276 wk940,1%850,1% 1790,1%
280 - 286 wk1310,2%1050,1% 2360,1%
290 - 296 wk1400,2%940,1% 2340,1%
300 - 306 wk2060,3%1040,1% 3100,2%
310 - 316 wk2570,4%1700,2% 4270,3%
320 - 326 wk3790,5%2340,3% 6130,4%
330 - 336 wk5360,7%3840,4% 9200,6%
340 - 346 wk8121,1%6380,7% 1.4500,9%
350 - 356 wk1.2161,7%1.0161,1% 2.2321,3%
360 - 366 wk2.2703,1%2.2192,4% 4.4892,7%
370 - 376 wk5.5467,6%6.8997,4% 12.4457,5%
380 - 386 wk10.54114,4%15.88117,0% 26.42215,9%
390 - 396 wk16.80822,9%24.57926,4% 41.38724,9%
400 - 406 wk19.07826,0%25.73327,6% 44.81126,9%
410 - 416 wk13.07617,8%13.62414,6% 26.70016,0%
420 - 426 wk1.4652,0%7960,9% 2.2611,4%
430 - 436 wk200,0%210,0% 410,0%
440 - 446 wk60,0%90,0% 150,0%
Onbekend1810,2%1990,2% 3800,2%
Alle kinderen73.264100,0%93.176100,0% 166.440100,0%
TABEL 2.3.1    Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, geboortegewicht en zwangerschapsduur (in 2017)


Eenlingen
 
Zwangerschapsduur
  
 220 - 236 wk240 - 276 wk280 - 316 wk320 - 366 wk370 - 416 wk≥420 wk Totaal
Geboortegewicht###### #%
<500 gram117323110 1540,1%
500-749 gram21113934000 3880,2%
750-999 gram815891320 2640,2%
1000-1499 gram1108419180100 7190,4%
1500-1999 gram022758831732 1.3380,8%
2000-2499 gram01392.2252.3811 4.6552,9%
2500-2999 gram0352.74418.43569 21.30613,2%
3000-3499 gram0331.07554.526506 56.24634,9%
3500-3999 gram11219852.5391.023 53.83733,4%
4000-4499 gram0033718.307568 18.93911,7%
≥4500 gram000122.891145 3.0511,9%
Onbekend7623152282 3350,2%
Eenling kinderen4144708757.363149.4932.316 161.232100,0%

NB: Onbekende omvang is geteld bij eenlingen.


Meerlingen
 
Zwangerschapsduur
  
 220 - 236 wk240 - 276 wk280 - 316 wk320 - 366 wk370 - 416 wk≥420 wk Totaal
Geboortegewicht###### #%
<500 gram1541010 210,4%
500-749 gram21368000 691,3%
750-999 gram06014610 831,6%
1000-1499 gram0291696030 2745,3%
1500-1999 gram01132512350 70013,4%
2000-2499 gram0051.0345130 1.57230,2%
2500-2999 gram0006181.1631 1.79534,5%
3000-3499 gram0001025040 61211,8%
3500-3999 gram0002410 440,8%
4000-4499 gram000210 30,1%
≥4500 gram200020 40,1%
Onbekend1413580 310,6%
Meerling kinderen521313322.3412.2721 5.208100,0%


Alle kinderen
 
Zwangerschapsduur
  
 220 - 236 wk240 - 276 wk280 - 316 wk320 - 366 wk370 - 416 wk≥420 wk Totaal
Geboortegewicht###### #%
<500 gram132364120 1750,1%
500-749 gram23217542000 4570,3%
750-999 gram8218105930 3470,2%
1000-1499 gram1137588240130 9930,6%
1500-1999 gram034071.3952082 2.0381,2%
2000-2499 gram01443.2592.8941 6.2273,7%
2500-2999 gram0353.36219.59870 23.10113,9%
3000-3499 gram0331.17755.030506 56.85834,2%
3500-3999 gram11220052.5801.023 53.88132,4%
4000-4499 gram0033918.308568 18.94211,4%
≥4500 gram200122.893145 3.0551,8%
Onbekend90244102362 3660,2%
Alle kinderen4666011.2079.704151.7652.317 166.440100,0%
TABEL 2.3.2
Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar eenling/meerling en Hoftiezer gewichtspercentielen (in 2017)


Eenlingen
   Totaal
Hoftiezer percentielaantal %    T
<35.589 3,47%
3-53.291 2,04%
5-108.121 5,04%
10-5063.028 39,09%
50-9062.726 38,90%
90-958.057 5,00%
95-973.260 2,02%
>975.230 3,24%
Eenling kinderen161.232

NB: Onbekende omvang is geteld bij eenlingen.


Meerling kinderen
   Totaal
Hoftiezer percentielaantal %    T
<3729 14,00%
3-5327 6,28%
5-10664 12,75%
10-502.422 46,51%
50-90868 16,67%
90-9547 0,90%
95-9713 0,25%
>9710 0,19%
Meerling kinderen5.208


Alle kinderen
   Totaal
Hoftiezer percentielaantal %    T
<36.318 3,80%
3-53.618 2,17%
5-108.785 5,28%
10-5065.450 39,32%
50-9063.594 38,21%
90-958.104 4,87%
95-973.273 1,97%
>975.240 3,15%
Alle kinderen166.440
TABEL 3.1    Zwangerschapsproblemen voorafgaand aan baringen vanaf 22 weken naar pariteit (in 2017)

 
Pariteit
  
 Primiparae  TMultiparae  T Totaal
Zwangerschapsproblemen#%#% #%
Diabetes2.6073,6%4.0034,4% 6.6104,0%
Hypertensie/toxicose5.9118,2%3.4173,7% 9.3285,7%
(Pre-)eclampsie5630,8%2230,2% 7860,5%
Bloedverlies1.0411,4%1.1811,3% 2.2221,4%
Vruchtwater verlies9541,3%5840,6% 1.5380,9%
Minder leven6.5299,1%5.7976,3% 12.3267,5%
Hoogstaande schedel aterme3760,5%2060,2% 5820,4%
Dreigende vroeggeboorte2.5423,5%1.6771,8% 4.2192,6%

NB: Meerdere codes per zwangere zijn mogelijk.TABEL 4.1.2    Start baring naar eenling/meerling en zwangerschapsduur van bevallen vrouwen vanaf 22 weken (in 2017)


Eenlingen
 
Zwangerschapsduurcategorieën
  
 220 - 236 wk  T240 - 366 wk  T370 - 376 wk  T380 - 386 wk  T390 - 396 wk  T400 - 406 wk  T410 - 416 wk  T≥420 wk  TOnbekend Totaal
Start baring#%#%#%#%#%#%#%#%#% #%
Spontaan begin9122,0%5.42662,3%5.25447,9%12.41948,3%28.26368,4%38.34885,6%18.58069,6%65028,1%6822,6% 109.09967,7%
Inleiding25160,6%1.23714,2%4.17638,0%8.94434,8%6.16914,9%4.98811,1%7.23427,1%1.52365,8%217,0% 34.54321,4%
Primaire SC00,0%1.39616,0%1.0279,4%3.34413,0%5.65813,7%5141,1%2671,0%391,7%20,7% 12.2477,6%
Onbekend7217,4%6497,5%5224,8%1.0274,0%1.2002,9%9422,1%6172,3%1044,5%21069,8% 5.3433,3%
Eenling zwangerschappen414100,0%8.708100,0%10.979100,0%25.734100,0%41.290100,0%44.792100,0%26.698100,0%2.316100,0%301100,0% 161.232100,0%


Meerlingen
 
Zwangerschapsduurcategorieën
  
 220 - 236 wk  T240 - 366 wk  T370 - 376 wk  T380 - 386 wk  T390 - 396 wk  T400 - 406 wk  T410 - 416 wk  T≥420 wk  TOnbekend Totaal
Start baring#%#%#%#%#%#%#%#%#% #%
Spontaan begin1869,2%62745,2%8912,1%4513,0%918,0%660,0%1100,0%0%00,0% 79530,7%
Inleiding623,1%32823,6%40355,0%15745,4%2856,0%440,0%00,0%0%12,6% 92735,8%
Primaire SC00,0%32123,1%20227,6%12536,1%1122,0%00,0%00,0%0%25,3% 66125,5%
Onbekend27,7%1118,0%395,3%195,5%24,0%00,0%00,0%0%3592,1% 2088,0%
Meerling zwangerschappen26100,0%1.387100,0%733100,0%346100,0%50100,0%10100,0%1100,0%0%38100,0% 2.591100,0%

NB: Bij 3 meerlingen ontbreekt het 1e kind. Daardoor is het begin van de baring onbekend. Deze casus ontbreken hier.


Alle kinderen
 
Zwangerschapsduurcategorieën
  
 220 - 236 wk  T240 - 366 wk  T370 - 376 wk  T380 - 386 wk  T390 - 396 wk  T400 - 406 wk  T410 - 416 wk  T≥420 wk  TOnbekend Totaal
Start baring#%#%#%#%#%#%#%#%#% #%
Spontaan begin10924,8%6.05360,0%5.34345,6%12.46447,8%28.27268,4%38.35485,6%18.58169,6%65028,1%6820,1% 109.89467,1%
Inleiding25758,4%1.56515,5%4.57939,1%9.10134,9%6.19715,0%4.99211,1%7.23427,1%1.52365,8%226,5% 35.47021,7%
Primaire SC00,0%1.71717,0%1.22910,5%3.46913,3%5.66913,7%5141,1%2671,0%391,7%41,2% 12.9087,9%
Onbekend7416,8%7607,5%5614,8%1.0464,0%1.2022,9%9422,1%6172,3%1044,5%24572,3% 5.5513,4%
Alle zwangerschappen440100,0%10.095100,0%11.712100,0%26.080100,0%41.340100,0%44.802100,0%26.699100,0%2.316100,0%339100,0% 163.823100,0%
TABEL 4.2.1    Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar pariteit en ligging kind (in 2017)

 
Pariteit
  
 Primiparae  TMultiparae  T Totaal
Ligging kind bij geboorte#%#% #%
Hoofdligging67.63892,3%87.95594,4% 155.59393,5%
    Achterhoofd64.07787,5%84.96391,2% 149.04089,5%
    Kruin9251,3%5410,6% 1.4660,9%
    Aangezicht840,1%1530,2% 2370,1%
    Voorhoofd1710,2%1590,2% 3300,2%
    Hoofdligging anders2.3813,2%2.1392,3% 4.5202,7%
Stuitligging3.9395,4%2.7142,9% 6.6534,0%
Overige ligging4760,6%7020,8% 1.1780,7%
Onbekend1.2111,7%1.8051,9% 3.0161,8%
Alle kinderen73.264100,0%93.176100,0% 166.440100,0%TABEL 4.2.2    Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, zwangerschapsduur en ligging kind (in 2017)


Eenlingen
 
Ligging kind bij geboorte
  
 HoofdStuit  TOverige  TOnbekend Totaal
Zwangerschapsduur(hor) %(hor) %(hor) %(hor) % #%
220 - 236 wk51,0%32,6%10,4%6,0% 414100,0%
240 - 276 wk52,3%31,9%10,4%5,3% 470100,0%
280 - 316 wk67,5%21,0%4,6%6,9% 875100,0%
320 - 366 wk86,7%9,1%1,5%2,7% 7.363100,0%
370 - 376 wk92,6%4,6%0,7%2,1% 10.979100,0%
380 - 386 wk92,8%4,7%0,6%1,9% 25.734100,0%
390 - 396 wk93,1%4,7%0,5%1,6% 41.290100,0%
400 - 406 wk97,8%0,8%0,3%1,1% 44.792100,0%
410 - 416 wk97,8%0,6%0,3%1,3% 26.698100,0%
≥420 wk96,9%0,6%0,5%2,0% 2.316100,0%
Onbekend32,2%0,3%0,0%67,4% 301100,0%
Eenling kinderen94,4%3,3%0,6%1,8% 161.232100,0%

NB: Onbekende omvang is geteld bij eenlingen.


Meerlingen
 
Ligging kind bij geboorte
  
 HoofdStuit  TOverige  TOnbekend Totaal
Zwangerschapsduur(hor) %(hor) %(hor) %(hor) % #%
220 - 236 wk48,1%36,5%11,5%3,8% 52100,0%
240 - 276 wk57,3%32,1%3,1%7,6% 131100,0%
280 - 316 wk58,4%32,2%6,9%2,4% 332100,0%
320 - 366 wk68,4%24,3%4,9%2,4% 2.341100,0%
370 - 376 wk67,0%25,2%5,5%2,3% 1.466100,0%
380 - 386 wk63,2%29,5%5,2%2,0% 688100,0%
390 - 396 wk73,2%19,6%6,2%1,0% 97100,0%
400 - 406 wk63,2%21,1%5,3%10,5% 19100,0%
410 - 416 wk100,0%0,0%0,0%0,0% 2100,0%
≥420 wk100,0%0,0%0,0%0,0% 1100,0%
Onbekend6,3%6,3%3,8%83,5% 79100,0%
Meerling kinderen65,3%25,7%5,3%3,7% 5.208100,0%


Alle kinderen
 
Ligging kind bij geboorte
  
 HoofdStuit  TOverige  TOnbekend Totaal
Zwangerschapsduur(hor) %(hor) %(hor) %(hor) % #%
220 - 236 wk50,6%33,0%10,5%5,8% 466100,0%
240 - 276 wk53,4%31,9%8,8%5,8% 601100,0%
280 - 316 wk65,0%24,1%5,2%5,6% 1.207100,0%
320 - 366 wk82,3%12,8%2,3%2,6% 9.704100,0%
370 - 376 wk89,6%7,0%1,3%2,1% 12.445100,0%
380 - 386 wk92,0%5,4%0,7%1,9% 26.422100,0%
390 - 396 wk93,1%4,7%0,5%1,6% 41.387100,0%
400 - 406 wk97,8%0,8%0,3%1,1% 44.811100,0%
410 - 416 wk97,8%0,6%0,3%1,3% 26.700100,0%
≥420 wk96,9%0,6%0,5%2,0% 2.317100,0%
Onbekend26,8%1,6%0,8%70,8% 380100,0%
Alle kinderen93,5%4,0%0,7%1,8% 166.440100,0%
TABEL 4.3.1    Wijze baring voor geboorten vanaf 22 weken naar eenling/meerling (in 2017)


Alle baringen
 
 
  
 Eenling  TMeerling  TOnbekend Totaal
Wijze baring#%#%#% #%
Spontaan120.68074,9%1.26549,0%18,3% 121.94674,4%
    Geheel spontaan120.29674,6%1.14044,1%18,3% 121.43774,1%
    Versie, extractie, overig3840,2%1254,8%00,0% 5090,3%
Kunstverlossing11.3757,1%1144,4%00,0% 11.4897,0%
Primaire sectio12.2477,6%67426,1%00,0% 12.9217,9%
Secundaire sectio11.6047,2%40015,5%00,0% 12.0047,3%
Onbekend5.3143,3%1305,0%1191,7% 5.4553,3%
Alle baringen161.220100,0%2.583100,0%12100,0% 163.815100,0%

NB: Bij meerlingen geldt de wijze van bevallen van het laatste kind; gegevens over het laatste kind ontbreken soms.


Spontane baringen
 
 
  
 Eenling  TMeerling  TOnbekend Totaal
Verantwoordelijke#%#%#% #%
Geboorte in 1e lijn45.51837,7%00,0%00,0% 45.51837,3%
Geboorte in 2e lijn75.16262,3%1.265100,0%1100,0% 76.42862,7%
Overig/onbekend00,0%00,0%00,0% 00,0%
Spontane baringen120.680100,0%1.265100,0%1100,0% 121.946100,0%

NB: Bij meerlingen geldt de wijze van bevallen van het laatste kind; gegevens over het laatste kind ontbreken soms.
TABEL 4.3.3
Wijze baring voor geboorten vanaf 22 weken in de 2e lijn (in 2017)

   Totaal
Einde baringaantal %    T
Spontaan75.925 64,8%
Hulp bij de baring11.992 10,2%
    Vacuum of forceps11.489 9,8%
    Versie, extractie, overig503 0,4%
Sectio Cesarea24.925 21,3%
    Primaire sectio12.921 11,0%
    Secundaire sectio12.004 10,2%
Alle baringen 2e lijn117.147

NB: Bij een meerling geldt de baring van het laatste kind.TABEL 4.3.4    Hulp bij baring naar wijze baring voor geboorten vanaf 22 weken in de 2e lijn (in 2017)

 
Wijze baring
  
 SpontaanVacuümForcepsStuit extrcatieSec sectio Totaal
Hulp bij baring##### #%
Fundus expressie1.7283933418 2.1461,8%
Vacuum extractie63011.711181374 12.73710,9%
Forcipale extractie51818208 2130,2%
Primaire stuitextractie8101655 1790,2%
Versie en extractie03002 260,0%

NB: Een zwangere kan meer dan één interventie hebben gehad. Bij een meerling geldt de baring van het laatste kind.TABEL 4.3.5    Wijze baring voor a terme geboorten (370 - 416) naar plaats start baring en overdracht tijdens de baring (in 2017) 
Start baring
  
 1e lijn  T2e lijn  TOnbekend Totaal
Wijze baring#%#%#% #%
Spontaan71.26787,0%41.67861,8%42631,9% 113.37175,3%
Vacuum of forceps5.9347,2%4.6446,9%443,3% 10.6227,1%
Versie, extractie, overig1160,1%2780,4%00,0% 3940,3%
Primaire sectio00,0%11.11916,5%322,4% 11.1517,4%
Secundaire sectio3.4904,3%7.00810,4%443,3% 10.5427,0%
Onbekend1.0811,3%2.6714,0%79059,1% 4.5423,0%
Baringen81.888100,0%67.398100,0%1.336100,0% 150.622100,0%

NB: Bij meerlingen geldt de wijze van bevallen van het laatste kind.


Overdracht tijdens baring
 
Overdracht tijdens baring
  
 JaNee Totaal
Wijze baring#%#% #%
Spontaan26.03071,0%45.237100,0% 71.26787,0%
Vacuum of forceps5.93416,2%00,0% 5.9347,2%
Versie, extractie, overig1100,3%60,0% 1160,1%
Primaire sectio00,0%00,0% 00,0%
Secundaire sectio3.4909,5%00,0% 3.4904,3%
Onbekend1.0812,9%00,0% 1.0811,3%
1e lijns aanvang36.645100,0%45.243100,0% 81.888100,0%

NB: Bij meerlingen geldt de wijze van bevallen van het laatste kind.
TABEL 4.3.6    Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, pariteit en wijze baring (in 2017)


Eenlingen
 
Wijze baring
  
 SpontaanKunstverl.SectioOnbekend Totaal
Pariteit#(hor) %#(hor) %#(hor) %#(hor) % #%
Primiparae47.84667,7%9.49813,4%11.15015,8%2.2223,1% 70.71643,9%
Multiparae72.76380,6%1.8672,1%12.68214,0%2.9703,3% 90.28256,0%
Onbekend7230,8%104,3%198,1%13356,8% 2340,1%
Eenling kinderen120.68174,8%11.3757,1%23.85114,8%5.3253,3% 161.232100,0%

NB: Onbekende omvang is geteld bij eenlingen.


Meerlingen
 
Wijze baring
  
 SpontaanKunstverl.SectioOnbekend Totaal
Pariteit#(hor) %#(hor) %#(hor) %#(hor) % #%
Primiparae49443,3%766,7%51645,2%554,8% 1.14144,2%
Multiparae77053,6%382,6%55538,6%735,1% 1.43655,6%
Onbekend116,7%00,0%350,0%233,3% 60,2%
Meerling kinderen1.26549,0%1144,4%1.07441,6%1305,0% 2.583100,0%

NB: Bij meerlingen geldt de wijze van bevallen van het laatste kind.


Alle kinderen
 
Wijze baring
  
 SpontaanKunstverl.SectioOnbekend Totaal
Pariteit#(hor) %#(hor) %#(hor) %#(hor) % #%
Primiparae48.34067,3%9.57413,3%11.66616,2%2.2773,2% 71.85743,9%
Multiparae73.53380,2%1.9052,1%13.23714,4%3.0433,3% 91.71856,0%
Onbekend7330,4%104,2%229,2%13556,3% 2400,1%
Alle kinderen121.94674,4%11.4897,0%24.92515,2%5.4553,3% 163.815100,0%
TABEL 4.3.7    Levend- en doodgeboren eenlingen vanaf 22 weken naar ligging kind, zwangerschapsduur en wijze baring (in 2017)


Hoofdligging+onbekend
 
Wijze waarop de baring eindigde
  
 Prim SCSpontaanKunstverl.Sec SC Totaal
Zwangerschapsduur#(hor) %#(hor) %#(hor) %#(hor) % #%
220 - 236 wk00,0%21390,3%00,0%00,0% 2360,2%
240 - 276 wk4315,9%17163,1%20,7%165,9% 2710,2%
280 - 316 wk18929,0%32149,3%121,8%375,7% 6510,4%
320 - 366 wk73311,1%4.58069,6%4737,2%4847,4% 6.5814,2%
370 - 376 wk7126,8%7.99876,9%6125,9%6806,5% 10.3976,7%
380 - 386 wk2.44610,0%18.07974,2%1.4295,9%1.5506,4% 24.37215,7%
390 - 396 wk3.97710,2%29.56675,5%2.4336,2%1.9595,0% 39.13625,2%
400 - 406 wk4070,9%36.56082,5%3.3997,7%2.7586,2% 44.30328,6%
410 - 416 wk2140,8%20.15776,2%2.64010,0%2.73010,3% 26.46817,1%
≥420 wk321,4%1.47364,3%30313,2%39417,2% 2.2911,5%
Onbekend20,7%8027,0%103,4%10,3% 2960,2%
Totaal8.7555,6%119.19876,9%11.3137,3%10.6096,8% 155.002100,0%


Stuitligging
 
Wijze waarop de baring eindigde
  
 Prim SCSpontaanKunstverl.Sec SC Totaal
Zwangerschapsduur#(hor) %#(hor) %#(hor) %#(hor) % #%
220 - 236 wk00,0%12693,3%00,0%00,0% 1352,5%
240 - 276 wk3322,0%9664,0%00,0%1610,7% 1502,8%
280 - 316 wk8747,3%5731,0%10,5%2714,7% 1843,5%
320 - 366 wk23735,2%21231,5%00,0%19629,1% 67312,7%
370 - 376 wk28155,5%11923,5%00,0%8717,2% 5069,5%
380 - 386 wk82868,3%20516,9%10,1%14612,0% 1.21322,8%
390 - 396 wk1.55880,4%22611,7%20,1%1055,4% 1.93936,5%
400 - 406 wk9326,4%14942,3%10,3%10429,5% 3526,6%
410 - 416 wk4933,1%4530,4%10,7%4631,1% 1482,8%
≥420 wk750,0%214,3%00,0%321,4% 140,3%
Onbekend00,0%00,0%00,0%00,0% 10,0%
Totaal3.17359,7%1.23723,3%60,1%73013,7% 5.315100,0%


Overige ligging
 
Wijze waarop de baring eindigde
  
 Prim SCSpontaanKunstverl.Sec SC Totaal
Zwangerschapsduur#(hor) %#(hor) %#(hor) %#(hor) % #%
220 - 236 wk00,0%4297,7%00,0%12,3% 434,8%
240 - 276 wk816,3%3061,2%00,0%1020,4% 495,4%
280 - 316 wk2357,5%820,0%00,0%820,0% 404,4%
320 - 366 wk4339,8%1917,6%21,9%4238,9% 10812,0%
370 - 376 wk3445,3%1013,3%34,0%2533,3% 758,3%
380 - 386 wk7047,3%2617,6%106,8%3825,7% 14816,4%
390 - 396 wk12358,0%3617,0%115,2%3717,5% 21223,5%
400 - 406 wk1410,4%5037,0%107,4%6044,4% 13515,0%
410 - 416 wk44,9%2226,8%1518,3%4048,8% 829,1%
≥420 wk00,0%218,2%545,5%436,4% 111,2%
Onbekend0%0%0%0% 00,0%
Totaal31935,3%24527,1%566,2%26529,3% 903100,0%
TABEL 4.4.1    Pijnbestrijding naar pariteit van vrouwen vanaf 22 weken (in 2017)

 
Pariteit
  
 Primiparae  TMultiparae  TOnbekend Totaal
Pijnbestrijding#%#%#% #%
Geen pijnbestrijding17.93425,0%25.77228,1%5723,8% 43.76326,7%
Non-opiaten3.9615,5%2.1842,4%10,4% 6.1463,8%
Opiaten8.87212,3%9.0089,8%10,4% 17.88110,9%
Epidurale23.86533,2%9.76410,6%145,8% 33.64320,5%
Sectio verdoving9.25612,9%12.39413,5%166,7% 21.66613,2%
Totaal78.804109,7%94.306102,8%241100,4% 173.351105,8%

NB: Meerdere vormen van pijnbestrijding zijn per vrouw mogelijk waardoor het totaal boven 100% uitkomt.TABEL 4.4.2    Epidurale analgesie tijdens de ontsluitingsperiode naar pariteit en wijze baring van vrouwen vanaf 22 weken (in 2017)

 
 
  
 Spontaan einde  TKunstverlossing  TSecundaire sectio  T Totaal
Pijnbestrijding#%#%#% #%
Epidurale tijdens ontsluiting22.79018,7%5.15044,8%5.56346,7% 33.61022,3%
    <37 weken zwangerschap1.2911,1%2011,7%1671,4% 1.6735,0%
        Primiparae8500,7%1741,5%1371,1% 1.17069,9%
        Multiparae4410,4%270,2%300,3% 50330,1%
        Onbekend00,0%00,0%00,0% 00,0%
    ≥37 weken zwangerschap21.49217,6%4.94443,0%5.39645,3% 31.92595,0%
        Primiparae14.02511,5%4.28937,3%4.29636,0% 22.66671,0%
        Multiparae7.4616,1%6535,7%1.0989,2% 9.24929,0%
        Onbekend60,0%20,0%20,0% 100,0%
Overige pijnstilling19.12615,7%2.89925,2%1.53412,9% 23.65915,7%
Vrouwen zonder primaire SC126.275103,5%12.566109,3%15.627131,1% 154.468102,4%

NB: Meerdere vormen van pijnbestrijding zijn per vrouw mogelijk waardoor het totaal boven 100% uitkomt. Er zijn ook casus waarvan de baringwijze onbekend is.TABEL 4.5    Levendgeboren kinderen vanaf 22 weken naar eenling/meerling, zwangerschapsduur en Apgar-score na 5 minuten (in 2017)


Eenling kind
 
Apgar-score 5 minuten
 
Apgar-score 5 minuten
  
 ≤34-67-10 ≤34-67-10 Totaal
Zwangerschapsduur### (hor) %(hor) %(hor) % #%
<370 wk2505117.800 2,9%6,0%91,1% 8.561100,0%
    220 - 236 wk103137 83,7%10,6%5,7% 123100,0%
    240 - 276 wk4692219 12,9%25,8%61,3% 357100,0%
    280 - 316 wk27120666 3,3%14,8%81,9% 813100,0%
    320 - 366 wk742866.908 1,0%3,9%95,0% 7.268100,0%
≥370 wk3081.634149.731 0,2%1,1%98,7% 151.673100,0%
    370 - 376 wk4215010.765 0,4%1,4%98,2% 10.957100,0%
    380 - 386 wk5124625.409 0,2%1,0%98,8% 25.706100,0%
    390 - 396 wk6033840.859 0,1%0,8%99,0% 41.257100,0%
    400 - 406 wk6346944.236 0,1%1,0%98,8% 44.768100,0%
    410 - 416 wk7538226.218 0,3%1,4%98,3% 26.675100,0%
    ≥420 wk17492.244 0,7%2,1%97,1% 2.310100,0%
Onbekend41293 1,3%0,3%98,3% 298100,0%
Levend geboren eenlingen5622.146157.824 0,4%1,3%98,3% 160.532100,0%

NB: Onbekende Apgar-scores zijn toegevoegd aan de groep met een score van 7-10.
Onbekende omvang is geteld bij eenlingen.


Meerling kind
 
Apgar-score 5 minuten
 
Apgar-score 5 minuten
  
 ≤34-67-10 ≤34-67-10 Totaal
Zwangerschapsduur### (hor) %(hor) %(hor) % #%
<370 wk651692.563 2,3%6,0%91,6% 2.797100,0%
    220 - 236 wk2410 96,0%4,0%0,0% 25100,0%
    240 - 276 wk113079 9,2%25,0%65,8% 120100,0%
    280 - 316 wk844271 2,5%13,6%83,9% 323100,0%
    320 - 366 wk22942.213 0,9%4,0%95,0% 2.329100,0%
≥370 wk9512.201 0,4%2,3%97,3% 2.261100,0%
    370 - 376 wk6321.422 0,4%2,2%97,4% 1.460100,0%
    380 - 386 wk318664 0,4%2,6%96,9% 685100,0%
    390 - 396 wk0194 0,0%1,1%98,9% 95100,0%
    400 - 406 wk0018 0,0%0,0%100,0% 18100,0%
    410 - 416 wk002 0,0%0,0%100,0% 2100,0%
    ≥420 wk001 0,0%0,0%100,0% 1100,0%
Onbekend0572 0,0%6,5%93,5% 77100,0%
Levend geboren meerlingen742254.836 1,4%4,4%94,2% 5.135100,0%

NB: Onbekende Apgar-scores zijn toegevoegd aan de groep met een score van 7-10.


Alle kinderen
 
Apgar-score 5 minuten
 
Apgar-score 5 minuten
  
 ≤34-67-10 ≤34-67-10 Totaal
Zwangerschapsduur### (hor) %(hor) %(hor) % #%
<370 wk31568010.363 2,8%6,0%91,2% 11.358100,0%
    220 - 236 wk127147 85,8%9,5%4,7% 148100,0%
    240 - 276 wk57122298 11,9%25,6%62,5% 477100,0%
    280 - 316 wk35164937 3,1%14,4%82,5% 1.136100,0%
    320 - 366 wk963809.121 1,0%4,0%95,0% 9.597100,0%
≥370 wk3171.685151.932 0,2%1,1%98,7% 153.934100,0%
    370 - 376 wk4818212.187 0,4%1,5%98,1% 12.417100,0%
    380 - 386 wk5426426.073 0,2%1,0%98,8% 26.391100,0%
    390 - 396 wk6033940.953 0,1%0,8%99,0% 41.352100,0%
    400 - 406 wk6346944.254 0,1%1,0%98,8% 44.786100,0%
    410 - 416 wk7538226.220 0,3%1,4%98,3% 26.677100,0%
    ≥420 wk17492.245 0,7%2,1%97,1% 2.311100,0%
Onbekend46365 1,1%1,6%97,3% 375100,0%
Alle levend geborenen6362.371162.660 0,4%1,4%98,2% 165.667100,0%

NB: Onbekende Apgar-scores zijn toegevoegd aan de groep met een score van 7-10.
TABEL 5.1.1    Morbiditeit vrouw naar pariteit van bevallen vrouwen vanaf 22 weken (in 2017)

 
Pariteit
  
 Primiparae  TMultiparae  T Totaal
#%#% #%
    Fluxus (>1000ml)5.4127,5%5.1585,6% 10.5706,5%
    (Sub)totaal ruptuur2.2053,1%1.1781,3% 3.3832,1%
    Manuele placentaverwijdering1.5232,1%1.2791,4% 2.8021,7%

NB: Meerdere condities per zwangere zijn mogelijk. Merk op dat fluxus in tabel 0.3 is geteld vanaf 32 weken zwangerschapsduur.TABEL 5.1.2    Perineum naar pariteit van bevallen vrouwen vanaf 22 weken (in 2017)


Baring in 1e lijn
 
Pariteit
  
 Primiparae  TMultiparae  T Totaal
Conditie perineum#%#% #%
Gaaf1.75913,5%11.44635,3% 13.20529,0%
Ruptuur7.34356,3%17.60854,2% 24.95154,8%
    Ruptuur6.59850,6%17.08052,6% 23.67852,0%
    Sub-totaal ruptuur5744,4%4011,2% 9752,1%
    Totaalruptuur1711,3%1270,4% 2980,7%
Episiotomie1.80113,8%1.1743,6% 2.9756,5%
    Mediolaterale epi1.77813,6%1.1593,6% 2.9376,5%
    Mediane epi230,2%150,0% 380,1%
Labiumruptuur4.64435,6%4.43213,6% 9.07619,9%
Onbekend1020,8%1960,6% 2980,7%

NB: Meerdere condities per zwangere zijn mogelijk. Er zijn ook casus waarbij onbekend is welke lijn verantwoordelijk was bij einde van de baring.


Baring in 2e lijn (zonder sectio's)
 
Pariteit
  
 Primiparae  TMultiparae  T Totaal
Conditie perineum#%#% #%
Gaaf9.67620,6%17.24938,0% 26.92529,2%
Ruptuur15.37432,8%19.49442,9% 34.86837,8%
    Ruptuur13.92629,7%18.80341,4% 32.72935,4%
    Sub-totaal ruptuur1.0822,3%5271,2% 1.6091,7%
    Totaalruptuur3660,8%1640,4% 5300,6%
Episiotomie20.44343,6%5.91313,0% 26.35628,5%
    Laterale epi20.36943,4%5.88813,0% 26.25728,4%
    Mediane epi740,2%250,1% 990,1%
Onbekend1.6063,4%1.3122,9% 2.9183,2%

NB: Meerdere condities per zwangere zijn mogelijk. Er zijn ook casus waarbij onbekend is welke lijn verantwoordelijk was bij einde van de baring.
TABEL 5.2.1
Congenitale afwijkingen bij levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken (in 2017)


Eenlingen
   Totaal
aantal #%    T
Congenitale afwijking3.519 161.2322,18%

NB: Onbekende omvang is geteld bij eenlingen.


Meerlingen
   Totaal
aantal #%    T
Congenitale afwijking229 5.2084,40%


Alle kinderen
   Totaal
aantal #%    T
Congenitale afwijking3.748 166.4402,25%
TABEL 5.2.2
Congenitale afwijkingen kind vanaf 22 weken naar orgaansysteem (trend)

Congenitale afwijkingen2008200920102011201220132014201520162017 totaal
Q00-Q18 Zenuwstelsel/zintuigen652389393403431456406450371286 4.237
Q20-Q28 Hart en bloedvaten654736756797758758772714648595 7.188
Q30-Q34 Ademhalingsstelsel166134160163137159147162112126 1.466
Q35-Q45 Spijsverteringsstelsel538513545525512501529500445403 5.011
Q50-Q64 Urogenitaalstelsel7418328711.0219191.018997976837810 9.022
Q65-Q79 Bewegingsstelsel578644724722734814726654573522 6.691
Q80-Q82 Huid en buikwand262274364384368444443424409409 3.781
Q83-Q99 Multipele en overige afw.1.6971.7831.9712.1751.2471.5581.3391.1521.3431.194 15.459
Aantal kinderen totaal177.195180.857178.325177.765175.348168.838173.203168.452170.753167.061 1.729.617

NB: Per kind kunnen meerdere congenitale afwijkingen voorkomen; de nummering is volgens ICD 10, hfdstk 17.

Congenitale afwijkingen2008200920102011201220132014201520162017    T
Q00-Q18 Zenuwstelsel/zintuigen0,37%0,22%0,22%0,23%0,25%0,27%0,24%0,27%0,22%0,17%
Q20-Q28 Hart en bloedvaten0,37%0,41%0,43%0,45%0,43%0,45%0,45%0,43%0,38%0,36%
Q30-Q34 Ademhalingsstelsel0,09%0,07%0,09%0,09%0,08%0,09%0,09%0,10%0,07%0,08%
Q35-Q45 Spijsverteringsstelsel0,31%0,28%0,31%0,30%0,29%0,30%0,31%0,30%0,26%0,24%
Q50-Q64 Urogenitaalstelsel0,42%0,46%0,49%0,58%0,53%0,61%0,58%0,58%0,49%0,49%
Q65-Q79 Bewegingsstelsel0,33%0,36%0,41%0,41%0,42%0,48%0,42%0,39%0,34%0,31%
Q80-Q82 Huid en buikwand0,15%0,15%0,21%0,22%0,21%0,26%0,26%0,25%0,24%0,25%
Q83-Q99 Multipele en overige afw.0,96%0,99%1,11%1,23%0,71%0,93%0,78%0,69%0,79%0,72%

NB: Per kind kunnen meerdere congenitale afwijkingen voorkomen; de nummering is volgens ICD 10, hfdstk 17.TABEL 5.3    Opname na de geboorte van levendgeboren kinderen vanaf 22 weken (in 2017)

 
 
  
 Opname (>1 dag) Totaal
Zwangerschapsduur#(hor) % #%
<240 wk21,4% 1480,1%
240 - 256 wk13672,0% 1890,1%
260 - 296 wk67593,9% 7190,4%
300 - 316 wk67896,2% 7050,4%
320 - 366 wk6.08763,4% 9.5975,8%
370 - 376 wk3.07624,8% 12.4177,5%
380 - 386 wk4.50017,1% 26.39115,9%
390 - 396 wk5.35012,9% 41.35225,0%
400 - 406 wk3.9728,9% 44.78627,0%
410 - 416 wk3.05111,4% 26.67716,1%
420 - 426 wk39117,3% 2.2561,4%
≥430 wk712,7% 550,0%
Onbekend7921,1% 3750,2%
Levend geborenen28.00416,9% 165.667100,0%

NB: Opname van één dag en observatie van een dag zijn niet te onderscheiden.TABEL 6.1    Maternale mortaliteit tijdens zwangerschap, partus en kraambed (1-7d) op basis van de perinatale registratie naar eenling/meerling en zwangerschapsduur (in 2017)

 
Maternale sterfte
  
 EenlingMeerlingOmvang onbekend Totaal
Zwangerschapsduur### #
<220 wk000 0
220 - 236 wk000 0
240 - 316 wk000 0
320 - 366 wk100 1
370 - 416 wk300 3
≥420 wk000 0
Onbekend000 0
Totaal400 4TABEL 7.1.1    Perinatale sterfte (t/m 28d pp) vanaf 22 weken naar eenling/meerling en zwangerschapsduur (in 2017)


Eenling kinderen
 
Sterfte van het kind
  
     Foetaal    Neonataal
1-7d
    Neonataal
8-28d
Perinataal Totaal
Zwangerschapsduur#### kinderensterfte
220 - 226 wk145560201 20498,53%
230 - 236 wk146612209 21099,52%
240 - 246 wk38261074 10471,15%
250 - 256 wk296641 9543,16%
260 - 276 wk46231483 27130,63%
280 - 316 wk622217101 87511,54%
320 - 356 wk64424110 3.8972,82%
360 - 366 wk3113650 3.4661,44%
370 - 376 wk2212539 10.9790,36%
380 - 386 wk2821554 25.7340,21%
390 - 396 wk3321559 41.2900,14%
400 - 406 wk2416343 44.7920,10%
410 - 416 wk2319446 26.6980,17%
≥420 wk63110 2.3160,43%
Onbekend3508 3012,66%
Eenling sterfte700346821.128 161.2320,70%

NB: Onbekende omvang is geteld bij eenlingen.


Meerling kinderen
 
Sterfte van het kind
  
     Foetaal    Neonataal
1-7d
    Neonataal
8-28d
Perinataal Totaal
Zwangerschapsduur#### kinderensterfte
220 - 226 wk186024 24100,00%
230 - 236 wk917026 2892,86%
240 - 246 wk513321 3265,63%
250 - 256 wk16411 3135,48%
260 - 276 wk53311 6816,18%
280 - 316 wk95317 3325,12%
320 - 356 wk84214 1.3181,06%
360 - 366 wk4004 1.0230,39%
370 - 376 wk6129 1.4660,61%
380 - 386 wk3104 6880,58%
390 - 396 wk2002 972,06%
400 - 406 wk1001 195,26%
410 - 416 wk0000 20,00%
≥420 wk0000 10,00%
Onbekend2013 793,80%
Meerling sterfte735618147 5.2082,82%


Alle kinderen
 
Sterfte van het kind
  
     Foetaal    Neonataal
1-7d
    Neonataal
8-28d
Perinataal Totaal
Zwangerschapsduur#### kinderensterfte
220 - 226 wk163620225 22898,68%
230 - 236 wk155782235 23898,74%
240 - 246 wk43391395 13669,85%
250 - 256 wk30121052 12641,27%
260 - 276 wk51261794 33927,73%
280 - 316 wk712720118 1.2079,78%
320 - 356 wk72466124 5.2152,38%
360 - 366 wk3513654 4.4891,20%
370 - 376 wk2813748 12.4450,39%
380 - 386 wk3122558 26.4220,22%
390 - 396 wk3521561 41.3870,15%
400 - 406 wk2516344 44.8110,10%
410 - 416 wk2319446 26.7000,17%
≥420 wk63110 2.3170,43%
Onbekend55111 3802,89%
Gestorven kinderen7734021001.275 166.4400,77%
TABEL 7.1.2    Perinatale sterfte (t/m 28d pp) naar verschillende inclusiecriteria (in 2017)

 
Sterfte van het kind
  
 Perinataal
t/m 28d
 Totaal
Sterfte per zwangerschapsduur# KinderenSterfte
220 - 236 wk460 46698,71%
240 - 276 wk241 60140,10%
280 - 316 wk118 1.2079,78%
320 - 366 wk178 9.7041,83%
370 - 416 wk257 151.7650,17%
≥420 wk10 2.3170,43%
Onbekend11 3802,89%
Gestorven kinderen1.275 166.4400,77%TABEL 7.1.3    Perinatale sterfte (t/m 7d pp) vanaf 22 weken naar zwangerschapsduur (in 2017)


Alle kinderen
 
Sterfte van het kind
  
     Foetaal    Neonataal
1-7d
Perinataal
t/m 7d
 Totaal
Zwangerschapsduur### KinderenSterfte
t/m 7d
220 - 226 wk16362225 22898,68%
    met aangeboren afwijking501969 69100,00%
230 - 236 wk15578233 23897,90%
    met aangeboren afwijking431154 54100,00%
240 - 246 wk433982 13660,29%
250 - 256 wk301242 12633,33%
260 - 276 wk512677 33922,71%
280 - 316 wk712798 1.2078,12%
320 - 356 wk7246118 5.2152,26%
360 - 366 wk351348 4.4891,07%
370 - 376 wk281341 12.4450,33%
    begin baring spontaan9514 5.4340,26%
    begin baring inleiding15116 4.9780,32%
380 - 386 wk312253 26.4220,20%
    begin baring spontaan121022 12.5080,18%
    begin baring inleiding17522 9.2540,24%
390 - 396 wk352156 41.3870,14%
    begin baring spontaan141327 28.2810,10%
    begin baring inleiding18523 6.2240,37%
400 - 406 wk251641 44.8110,09%
    begin baring spontaan151126 38.3590,07%
    begin baring inleiding9211 4.9950,22%
410 - 416231942 26.7000,16%
    begin baring spontaan12921 18.5820,11%
    begin baring inleiding9615 7.2340,21%
≥420 wk639 2.3170,39%
Onbekend5510 3802,63%
Gestorven kinderen7734021.175 166.4400,71%


Exclusief kinderen met een cong. afwijkingen bij zw. duur van 220 - 236 wk
 
Sterfte van het kind
  
     Foetaal    Neonataal
1-7d
Perinataal
t/m 7d
 Totaal
Zwangerschapsduur### KinderenSterfte
t/m 7d
Kinderen6803721.052 166.3170,63%
TABEL 7.1.4    Perinatale sterfte (t/m 7d pp) vanaf 22 weken naar zwangerschapsduur voor eenlingen (in 2017)

 
Sterfte van het kind
  
     Foetaal    Neonataal
1-7d
Perinataal
t/m 7d
 Totaal
Zwangerschapsduur### Eenling
kinderen
Sterfte
t/m 7d
220 - 226 wk14556201 20498,53%
    met aangeboren afw491968 68100,00%
230 - 236 wk14661207 21098,57%
    met aangeboren afw431154 54100,00%
240 - 246 wk382664 10461,54%
250 - 256 wk29635 9536,84%
260 - 276 wk462369 27125,46%
280 - 316 wk622284 8759,60%
320 - 356 wk6442106 3.8962,72%
360 - 366 wk311344 3.4661,27%
370 - 376 wk221234 10.9780,31%
    begin baring spontaan7512 5.2540,23%
    begin baring inleiding12012 4.1760,29%
380 - 386 wk282149 25.7330,19%
    begin baring spontaan111021 12.4190,17%
    begin baring inleiding15520 8.9440,22%
390 - 396 wk332154 41.2870,13%
    begin baring spontaan121325 28.2630,09%
    begin baring inleiding18523 6.1690,37%
400 - 406 wk241640 44.7900,09%
    begin baring spontaan141125 38.3480,07%
    begin baring inleiding9211 4.9880,22%
410 - 416 wk231942 26.6980,16%
    begin baring spontaan12921 18.5800,11%
    begin baring inleiding9615 7.2340,21%
≥420 wk639 2.3160,39%
Onbekend347 2972,36%
Gestorven kinderen7003451.045 161.2200,65%TABEL 7.1.5    Perinatale sterfte (t/m 7d pp) vanaf 22 weken naar zwangerschapsduur voor meerlingen (in 2017)

 
Sterfte van het kind
  
     Foetaal    Neonataal
1-7d
Perinataal
t/m 7d
 Totaal
Zwangerschapsduur### Meerling
kinderen
Sterfte
t/m 7d
220 - 226 wk18624 24100,00%
    met aangeboren afw101 1100,00%
230 - 236 wk91726 2892,86%
    met aangeboren afw000 0%
240 - 246 wk51318 3256,25%
250 - 256 wk167 3122,58%
260 - 276 wk538 6811,76%
280 - 316 wk9514 3324,22%
320 - 356 wk8412 1.3180,91%
360 - 366 wk404 1.0230,39%
370 - 376 wk617 1.4660,48%
    begin baring spontaan202 1801,11%
    begin baring inleiding314 8020,50%
380 - 386 wk314 6880,58%
    begin baring spontaan101 891,12%
    begin baring inleiding202 3100,65%
390 - 396 wk202 972,06%
    begin baring spontaan202 1811,11%
    begin baring inleiding000 550,00%
400 - 406 wk101 195,26%
    begin baring spontaan101 119,09%
    begin baring inleiding000 70,00%
410 - 416 wk000 20,00%
    begin baring spontaan000 20,00%
    begin baring inleiding000 0%
≥420 wk000 10,00%
Onbekend202 792,53%
Gestorven kinderen7356129 5.2082,48%TABEL 7.1.6    Perinatale sterfte (t/m 7d pp) naar zwangerschapsduur (in 2017)

 
Sterfte van het kind
  
 Perinataal
t/m 7d
 Totaal
Sterfte per zwangerschapsduur# kinderensterfte
220 - 236 wk458 46698,28%
240 - 276 wk201 60133,44%
280 - 316 wk98 1.2078,12%
320 - 366 wk166 9.7041,71%
370 - 416 wk233 151.7650,15%
≥420 wk9 2.3170,39%
Onbekend10 3802,63%
Gestorven kinderen1.175 166.4400,71%TABEL 7.1.7    Perinatale sterfte (t/m 7d pp) naar pariteit (in 2017)

 
Sterfte van het kind
  
 Perinataal
t/m 7d
 Totaal
Pariteit# kinderensterfte
Primiparae582 73.0180,80%
Multiparae593 93.1760,64%
Onbekend0 2460,00%
Gestorven kinderen1.175 166.4400,71%TABEL 7.1.8    Perinatale sterfte (t/m 7d pp) naar geboortegewicht (in 2017)

 
Sterfte van het kind
  
 Perinataal
t/m 7d
 Totaal
Gewicht bij geboorte# kinderensterfte
<500 gram169 17596,57%
500-1499 gram471 1.79726,21%
1500-2499 gram154 8.2651,86%
≥2500 gram248 155.8370,16%
Onbekend133 36636,34%
Gestorven kinderen1.175 166.4400,71%TABEL 7.1.9    Perinatale sterfte (t/m 7d pp) vanaf 22 weken naar leeftijd en pariteit vrouw voor eenlingen (in 2017)

 
Sterfte van het kind
  
 Perinataal
t/m 7d
 Totaal
Leeftijd moeder# eenling
kinderen
sterfte
<35 jaar of onbekend793 126.4440,63%
    Primiparae419 61.6720,68%
    Multiparae374 64.5960,58%
    Onbekend0 1760,00%
≥35 jaar252 34.7760,72%
    Primiparae83 9.0420,92%
    Multiparae169 25.6820,66%
    Onbekend0 520,00%
Gestorven kinderen1.045 161.2200,65%TABEL 7.1.10    Perinatale sterfte (t/m 7d pp) vanaf 22 weken naar leeftijd en pariteit vrouw voor meerlingen (in 2017)

 
Sterfte van het kind
  
 Perinataal
t/m 7d
 Totaal
Leeftijd moeder# meerling
kinderen
sterfte
<35 jaar of onbekend90 3.6712,45%
    Primiparae66 1.7733,72%
    Multiparae24 1.8891,27%
    Onbekend0 90,00%
≥35 jaar39 1.5372,54%
    Primiparae14 5292,65%
    Multiparae25 1.0052,49%
    Onbekend0 30,00%
Gestorven kinderen129 5.2082,48%TABEL 7.1.11    Perinatale sterfte (t/m 7d pp) vanaf 22 weken naar provincie (in 2017)

 
Sterfte van het kind
  
 Perinataal
t/m 7d
 Totaal
Provincie# kinderensterfte
Groningen30 4.9890,60%
Friesland38 5.8930,64%
Drenthe33 4.1360,80%
Overijssel72 10.9360,66%
Flevoland30 4.4460,67%
Gelderland160 19.3540,83%
Utrecht99 14.1890,70%
Noord-Holland215 28.8950,74%
Zuid-Holland265 38.6340,69%
Zeeland18 3.1150,58%
Noord-Brabant156 23.0880,68%
Limburg51 8.6390,59%
Onbekend8 1266,35%
Gestorven kinderen1.175 166.4400,71%TABEL 7.1.12    Perinatale sterfte (t/m 7d pp) vanaf 22 weken naar geboortemaand (in 2017)

 
Sterfte van het kind
  
 Perinataal
t/m 7d
 Totaal
Geboortemaand# kinderensterfte
Januari100 13.8960,72%
Februari74 12.3370,60%
Maart100 13.4490,74%
April103 13.2140,78%
Mei115 14.1250,81%
Juni96 13.7250,70%
Juli112 14.7980,76%
Augustus97 15.1790,64%
September90 14.5200,62%
Oktober110 14.3370,77%
November91 13.6150,67%
December87 13.2450,66%
Onbekend0 0%
Gestorven kinderen1.175 166.4400,71%TABEL 7.2.1    Foetale sterfte (ante partum en durante partu), vanaf 22 weken naar eenling/meerling en zwangerschapsduur (in 2017)


Eenling kinderen
 
Sterfte van het kind
  
     Ante
partum
    Durante
partu
Foetaal Totaal
Zwangerschapsduur### eenling
kinderen
sterfte
220 - 226 wk8065145 20471,08%
    met aangeboren afwijking282149 6872,06%
230 - 236 wk6284146 21069,52%
    met aangeboren afwijking172643 5479,63%
240 - 246 wk281038 10436,54%
250 - 256 wk24529 9530,53%
260 - 276 wk45146 27116,97%
280 - 316 wk56662 8757,09%
320 - 356 wk57764 3.8971,64%
360 - 366 wk29231 3.4660,89%
370 - 376 wk21122 10.9790,20%
    begin baring spontaan617 5.2540,13%
    begin baring inleiding12012 4.1760,29%
380 - 386 wk26228 25.7340,11%
390 - 396 wk31233 41.2900,08%
400 - 406 wk21324 44.7920,05%
410 - 416 wk18523 26.6980,09%
≥420 wk336 2.3160,26%
Onbekend213 3011,00%
Foetaal overleden eenlingen503197700 161.2320,43%

NB: Onbekende omvang is geteld bij eenlingen.


Meerling kinderen
 
Sterfte van het kind
  
     Ante
partum
    Durante
partu
Foetaal Totaal
Zwangerschapsduur### meerling
kinderen
sterfte
220 - 226 wk18018 2475,00%
    met aangeboren afwijking101 1100,00%
230 - 236 wk639 2832,14%
    met aangeboren afwijking000 0%
240 - 246 wk415 3215,63%
250 - 256 wk011 313,23%
260 - 276 wk505 687,35%
280 - 316 wk819 3322,71%
320 - 356 wk718 1.3180,61%
360 - 366 wk404 1.0230,39%
370 - 376 wk606 1.4660,41%
    begin baring spontaan202 1801,11%
    begin baring inleiding303 8020,37%
380 - 386 wk303 6880,44%
390 - 396 wk202 972,06%
400 - 406 wk101 195,26%
410 - 416 wk000 20,00%
≥420 wk000 10,00%
Onbekend112 792,53%
Foetaal overleden meerlingen65873 5.2081,40%


Alle kinderen
 
Sterfte van het kind
  
     Ante
partum
    Durante
partu
Foetaal Totaal
Zwangerschapsduur### kinderensterfte
220 - 226 wk9865163 22871,49%
    met aangeboren afwijking292150 6972,46%
230 - 236 wk6887155 23865,13%
    met aangeboren afwijking172643 5479,63%
240 - 246 wk321143 13631,62%
250 - 256 wk24630 12623,81%
260 - 276 wk50151 33915,04%
280 - 316 wk64771 1.2075,88%
320 - 356 wk64872 5.2151,38%
360 - 366 wk33235 4.4890,78%
370 - 376 wk27128 12.4450,22%
    begin baring spontaan819 5.4340,17%
    begin baring inleiding15015 4.9780,30%
380 - 386 wk29231 26.4220,12%
390 - 396 wk33235 41.3870,08%
400 - 406 wk22325 44.8110,06%
410 - 416 wk18523 26.7000,09%
≥420 wk336 2.3170,26%
Onbekend325 3801,32%
Foetaal overleden568205773 166.4400,46%


Exclusief kinderen met een congenitale afwijkingen bij zwangerschapsduur van 220 - 236 wk
 
Sterfte van het kind
  
     Ante
partum
    Durante
partu
Foetaal Totaal
Zwangerschapsduur### kinderensterfte
220 - 316 wk290130420 2.15119,53%
320 - 366 wk000 0%
≥370 wk000 0%
Selectie290130420 2.15119,53%
TABEL 7.2.2    Foetale sterfte naar zwangerschapsduurcategorieŽn (in 2017)

 
 
  
 Foetale
sterfte
 Totaal
Sterfte per zwangerschapsduur# kinderensterfte
220 - 236 wk318 46668,240%
240 - 276 wk124 60120,632%
280 - 316 wk71 1.2075,882%
320 - 366 wk107 9.7041,103%
370 - 416 wk142 151.7650,094%
≥420 wk6 2.3170,259%
Onbekend5 3801,316%
Foetaal overleden773 166.4400,464%TABEL 7.2.3    Foetale sterfte vanaf 22 weken naar eenling/meerling en geboortegewicht (in 2017)


Eenling kinderen
 
 
  
 Foetale
sterfte
 Totaal
Geboortegewicht# Eenling
kinderen
Sterfte
<500 gram116 15475,32%
500-749 gram183 38847,16%
750-999 gram38 26414,39%
1000-1499 gram43 7195,98%
1500-1999 gram47 1.3383,51%
2000-2499 gram48 4.6551,03%
2500-2999 gram55 21.3060,26%
3000-3499 gram47 56.2460,08%
3500-3999 gram26 53.8370,05%
4000-4499 gram11 18.9390,06%
≥4500 gram2 3.0510,07%
Onbekend84 33525,07%
Foetaal overleden eenlingen700 161.2320,43%

NB: Onbekende omvang is geteld bij eenlingen.


Meerling kinderen
 
 
  
 Foetale
sterfte
 Totaal
Geboortegewicht# Meerling
kinderen
Sterfte
<500 gram10 2147,62%
500-749 gram18 6926,09%
750-999 gram7 838,43%
1000-1499 gram6 2742,19%
1500-1999 gram2 7000,29%
2000-2499 gram1 1.5720,06%
2500-2999 gram2 1.7950,11%
3000-3499 gram0 6120,00%
3500-3999 gram0 440,00%
4000-4499 gram1 333,33%
≥4500 gram0 40,00%
Onbekend26 3183,87%
Foetaal overleden meerlingen73 5.2081,40%


Alle kinderen
 
 
  
 Foetale
sterfte
 Totaal
Geboortegewicht# kinderenSterfte
<500 gram126 17572,00%
500-749 gram201 45743,98%
750-999 gram45 34712,97%
1000-1499 gram49 9934,93%
1500-1999 gram49 2.0382,40%
2000-2499 gram49 6.2270,79%
2500-2999 gram57 23.1010,25%
3000-3499 gram47 56.8580,08%
3500-3999 gram26 53.8810,05%
4000-4499 gram12 18.9420,06%
≥4500 gram2 3.0550,07%
Onbekend110 36630,05%
Foetaal overleden773 166.4400,46%
TABEL 7.2.4    Foetale sterfte vanaf 22 weken met verschillende geboortegewichtscategorieŽn (in 2017)

 
Foetale sterfte
  
 Levend
geboren
Dood
geboren
 Totaal
#(hor) %#(hor) % #
    <500 gram4928,0%12672,0% 175
    <1000 gram60561,8%37238,0% 979
    <1500 gram1.54778,4%42121,3% 1.972
    <2500 gram9.71494,9%5195,1% 10.237
    ≥2500 gram155.69299,9%1440,1% 155.837
    ≥4500 gram3.05399,9%20,1% 3.055
    Onbekend25669,9%11030,1% 366TABEL 7.3.1    Neonatale sterfte vanaf 22 weken van levendgeboren kinderen naar eenling/meerling en zwangerschapsduur (in 2017)


Eenling kinderen
 
Neonatale sterfte van het kind
  
     Binnen
24 uur
    Dag 2-7    Dag 8-28Neonataal Totaal
Zwangerschapsduur#### Eenling
kinderen
Neonatale
sterfte
220 - 226 wk560056 5994,92%
    met aangeboren afwijking190019 19100,00%
230 - 236 wk610263 6498,44%
    met aangeboren afwijking110011 11100,00%
240 - 246 wk16101036 6654,55%
250 - 256 wk33612 6618,18%
260 - 276 wk9141437 22516,44%
280 - 316 wk11111739 8134,80%
320 - 356 wk2814446 3.8331,20%
360 - 366 wk121619 3.4350,55%
370 - 376 wk48517 10.9570,16%
    begin baring spontaan2327 5.2470,13%
    begin baring inleiding0011 4.1640,02%
380 - 386 wk138526 25.7060,10%
390 - 396 wk1011526 41.2570,06%
400 - 406 wk79319 44.7680,04%
410 - 416 wk613423 26.6750,09%
≥420 wk3014 2.3100,17%
Onbekend5005 2981,68%
Neonataal overleden eenlingen24410282428 160.5320,27%

NB: Onbekende omvang is geteld bij eenlingen.


Meerling kinderen
 
Neonatale sterfte van het kind
  
     Binnen
24 uur
    Dag 2-7    Dag 8-28Neonataal Totaal
Zwangerschapsduur#### Meerling
kinderen
Neonatale
sterfte
220 - 226 wk6006 6100,00%
    met aangeboren afwijking0000 0%
230 - 236 wk170017 1989,47%
    met aangeboren afwijking0000 0%
240 - 246 wk76316 2759,26%
250 - 256 wk15410 3033,33%
260 - 276 wk3036 639,52%
280 - 316 wk4138 3232,48%
320 - 356 wk3126 1.3100,46%
360 - 366 wk0000 1.0190,00%
370 - 376 wk1023 1.4600,21%
    begin baring spontaan0000 1780,00%
    begin baring inleiding1001 7990,13%
380 - 386 wk1001 6850,15%
390 - 396 wk0000 950,00%
400 - 406 wk0000 180,00%
410 - 416 wk0000 20,00%
≥420 wk0000 10,00%
Onbekend0011 771,30%
Neonataal overleden meerlingen43131874 5.1351,44%


Alle kinderen
 
Neonatale sterfte van het kind
  
     Binnen
24 uur
    Dag 2-7    Dag 8-28Neonataal Totaal
Zwangerschapsduur#### KinderenNeonatale
sterfte
220 - 226 wk620062 6595,38%
    met aangeboren afwijking190019 19100,00%
230 - 236 wk780280 8396,39%
    met aangeboren afwijking110011 11100,00%
240 - 246 wk23161352 9355,91%
250 - 256 wk481022 9622,92%
260 - 276 wk12141743 28814,93%
280 - 316 wk15122047 1.1364,14%
320 - 356 wk3115652 5.1431,01%
360 - 366 wk121619 4.4540,43%
370 - 376 wk58720 12.4170,16%
    begin baring spontaan2327 5.4250,13%
    begin baring inleiding1012 4.9630,04%
380 - 386 wk148527 26.3910,10%
390 - 396 wk1011526 41.3520,06%
400 - 406 wk79319 44.7860,04%
410 - 416 wk613423 26.6770,09%
≥420 wk3014 2.3110,17%
Onbekend5016 3751,60%
Neonataal overleden287115100502 165.6670,30%


Exclusief kinderen met een congenitale afwijkingen bij zwangerschapsduur van 220 - 236 wk
 
Neonatale sterfte van het kind
  
     Binnen
24 uur
    Dag 2-7    Dag 8-28Neonataal Totaal
Zwangerschapsduur#### KinderenNeonatale
sterfte
220 - 316 wk1645062276 1.73115,94%
320 - 366 wk0000 0%
≥370 wk0000 0%
Selectie1645062276 1.73115,94%
TABEL 7.3.2    Neonatale sterfte (t/m dag 7 pp) bij levend geboren kinderen naar zwangerschapsduurcategorieŽn (in 2017)

 
 
  
 Overleden
voor dag 8
 Totaal
Sterfte per zwangerschapsduur# KinderenSterfte
t/m dag 7
220 - 236 wk140 14894,59%
240 - 276 wk77 47716,14%
280 - 316 wk27 1.1362,38%
320 - 366 wk59 9.5970,61%
370 - 416 wk91 151.6230,06%
≥420 wk3 2.3110,13%
Onbekend5 3751,33%
Neonataal overleden402 165.6670,24%TABEL 7.3.3    Neonatale sterfte (t/m dag 28 pp) bij levend geboren kinderen naar zwangerschapsduurcategorieŽn (in 2017)

 
 
  
 Overleden
voor dag 29
 Totaal
Sterfte per zwangerschapsduur# KinderenSterfte
t/m dag 28
220 - 236 wk142 14895,95%
240 - 276 wk117 47724,53%
280 - 316 wk47 1.1364,14%
320 - 366 wk71 9.5970,74%
370 - 416 wk115 151.6230,08%
≥420 wk4 2.3110,17%
Onbekend6 3751,60%
Neonataal overleden502 165.6670,30%TABEL 7.3.4    Neonatale sterfte vanaf 22 weken naar leeftijd en pariteit vrouw voor eenlingen (in 2017)

 
Neonatale sterfte van het kind
  
     Binnen
24 uur
    Dag 2-7    Dag 8-28Neonataal Totaal
Leeftijd moeder#### Eenling
kinderen
Sterfte
<35 jaar of onbekend1978063340 125.9280,27%
    Primiparae903936165 61.3820,27%
    Multiparae1074127175 64.3700,27%
    Onbekend0000 1760,00%
≥35 jaar46221987 34.5920,25%
    Primiparae136726 8.9780,29%
    Multiparae33161261 25.5620,24%
    Onbekend0000 520,00%
Neonataal overleden24310282427 160.5200,27%TABEL 7.3.5    Neonatale sterfte vanaf 22 weken naar leeftijd en pariteit vrouw voor meerlingen (in 2017)

 
Neonatale sterfte van het kind
  
     Binnen
24 uur
    Dag 2-7    Dag 8-28Neonataal Totaal
Leeftijd moeder#### Meerling
kinderen
Sterfte
<35 jaar of onbekend35111561 3.6271,68%
    Primiparae26111047 1.7442,69%
    Multiparae90514 1.8740,75%
    Onbekend0000 90,00%
≥35 jaar82313 1.5080,86%
    Primiparae5027 5201,35%
    Multiparae3216 9850,61%
    Onbekend0000 30,00%
Neonataal overleden43131874 5.1351,44%TABEL 7.3.6    Neonatale sterfte vanaf 22 weken naar eenling/meerling en geboortegewicht (in 2017)


Eenling kinderen
 
Neonatale sterfte van het kind
  
     Binnen
24 uur
    Dag 2-7    Dag 8-28Neonataal Totaal
Geboortegewicht#### KinderenSterfte
<500 gram311133 3886,84%
500-749 gram911417122 20559,51%
750-999 gram8131334 22615,04%
1000-1499 gram1071532 6764,73%
1500-1999 gram178631 1.2912,40%
2000-2499 gram215430 4.6070,65%
2500-2999 gram1910837 21.2510,17%
3000-3499 gram16221048 56.1990,09%
3500-3999 gram1112831 53.8110,06%
4000-4499 gram2608 18.9280,04%
≥4500 gram1102 3.0490,07%
Onbekend173020 2517,97%
Neonataal overleden eenlingen24410282428 160.5320,27%

NB: Onbekende omvang is geteld bij eenlingen.


Meerling kinderen
 
Neonatale sterfte van het kind
  
     Binnen
24 uur
    Dag 2-7    Dag 8-28Neonataal Totaal
Geboortegewicht#### KinderenSterfte
<500 gram110011 11100,00%
500-749 gram177428 5154,90%
750-999 gram24612 7615,79%
1000-1499 gram2136 2682,24%
1500-1999 gram2114 6980,57%
2000-2499 gram2035 1.5710,32%
2500-2999 gram2013 1.7930,17%
3000-3499 gram0000 6120,00%
3500-3999 gram0000 440,00%
4000-4499 gram0000 20,00%
≥4500 gram2002 450,00%
Onbekend3003 560,00%
Neonataal overleden meerlingen43131874 5.1351,44%


Alle kinderen
 
Neonatale sterfte van het kind
  
     Binnen
24 uur
    Dag 2-7    Dag 8-28Neonataal Totaal
Geboortegewicht#### KinderenSterfte
<500 gram421144 4989,80%
500-749 gram1082121150 25658,59%
750-999 gram10171946 30215,23%
1000-1499 gram1281838 9444,03%
1500-1999 gram199735 1.9891,76%
2000-2499 gram235735 6.1780,57%
2500-2999 gram2110940 23.0440,17%
3000-3499 gram16221048 56.8110,08%
3500-3999 gram1112831 53.8550,06%
4000-4499 gram2608 18.9300,04%
≥4500 gram3104 3.0530,13%
Onbekend203023 2568,98%
Neonataal overleden287115100502 165.6670,30%
TABEL 7.3.7    Neonatale sterfte vanaf 22 weken met verschillende definities van een laag geboortegewicht (in 2017)

 
Neonatale sterfte
  
 Sterfte
dag 1-28
 Kinderen
Geboortegewicht#(hor) % #
    < 500 gr4489,796% 49
    < 1000 gr24039,539% 607
    < 1500 gr27817,924% 1.551
    < 2500 gr3483,581% 9.718
    ≥ 2500 gr1310,084% 155.693TABEL 7.5f
Trend van perinatale, foetale en neonatale sterfte vanaf 22 weken (trend)
TABEL 9.1.1    Start zorg, start baring en baring vanaf 22 weken in de 1e en de 2e lijn naar pariteit (in 2017)


Start zorg
 
Pariteit
  
 Primiparae  TMultiparae  T Totaal
Begin zwangerschap#%#% #%
1e lijn65.33290,6%80.50087,8% 145.83289,0%
2e lijn6.2428,7%10.57411,5% 16.81610,3%
Onbekend5300,7%6480,7% 1.1780,7%
Alle zwangeren72.104100,0%91.722100,0% 163.826100,0%


Start baring
 
Pariteit
  
 Primiparae  TMultiparae  T Totaal
Begin baring#%#% #%
1e lijn39.18354,3%45.02349,1% 84.20651,4%
2e lijn32.04144,4%45.78649,9% 77.82747,5%
Onbekend8801,2%9131,0% 1.7931,1%
Alle zwangeren72.104100,0%91.722100,0% 163.826100,0%


Einde baring
 
Pariteit
  
 Primiparae  TMultiparae  T Totaal
Einde baring#%#% #%
1e lijn13.05218,1%32.46935,4% 45.52127,8%
2e lijn58.53681,2%58.61963,9% 117.15571,5%
Onbekend5160,7%6340,7% 1.1500,7%
Alle zwangeren72.104100,0%91.722100,0% 163.826100,0%
TABEL 9.1.2    Verwijzing vrouw van de 1e lijn naar de 2e lijn naar pariteit (in 2017)

 
Pariteit
  
 Primiparae  TMultiparae  T Totaal
Verwijzing/overdracht#%#% #%
Geen/onbekend17.44924,2%40.58344,2% 58.03235,4%
Ante partum25.79935,8%35.21238,4% 61.01137,2%
Durante partu26.13136,2%12.55413,7% 38.68523,6%
Post partum1.8452,6%2.4602,7% 4.3052,6%
Onduidelijk8801,2%9131,0% 1.7931,1%
Alle zwangeren72.104100,0%91.722100,0% 163.826100,0%TABEL 9.2    Thuisbevallingen en (poli)klinische bevallingen (in 2017)

 
Pariteit
  
 Primiparae  TMultiparae  T Totaal
#%#% #%
1e lijns baring13.05218,1%32.46935,4% 45.52127,8%
    Thuis5.3207,4%15.43816,8% 20.75812,7%
    Poliklinisch/geb.centrum7.72210,7%17.01918,6% 24.74115,1%
    Overige/onbekend100,0%120,0% 220,0%
2e lijns baring58.53681,2%58.61963,9% 117.15571,5%
Onbekend5160,7%6340,7% 1.1500,7%
Bevallingen72.104100,0%91.722100,0% 163.826100,0%


Als je browser scripts blokkeert
dan kun je geen trend grafieken zien.
Zie https://enable-javascript.com